61-823 Poznań, ul. Piekary 17, piętro 8, tel. +48 (61) 858 24 40 http://www.thc.org.pl, e-mail: towarzystwo@thc.org.pl
Bank: 57 1090 1447 0000 0001 0702 1746 (BZ WBK S.A.) Bank: 14 1020 4027 0000 1402 0308 1866 (PKO BP S.A.)

Statuetka Złotego Hipolita specjalnym darem naszego Towarzystwa dla papieża Polaka Jana Pawła II.

Czytaj
Aktualności

Uchwała Zarządu
Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego
w Poznaniu w dniu 9 listopada 2018 roku


Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego jest środowiskowym stowarzyszeniem wielkopolskich pozytywistów - organiczników. Powołane zostało do upowszechniania ideałów pracy organicznej. Odwołuje się do historycznego dziedzictwa wybitnego Wielkopolanina - Hipolita Cegielskiego, patrioty, intelektualisty, twórcy podwalin pod budowę nowoczesnego polskiego przemysłu.

Członkowie Towarzystwa zwracają się do wielkopolskich pozytywistów- organiczników i ogółu Wielkopolan, z apelem o szczególne uświetnienie setnej Rocznicy Odzyskania Polskiej Niepodległości.

Tę wielką rocznicę chcemy zaakcentować zobowiązaniem do zwielokrotnienia działań i wysiłków w celu dalszego rozwoju Wielkopolski. Celem tego jest patriotyczne unowocześnianie oraz rozwój cywilizacyjny, gospodarczy, kulturowy, społeczny i samorządowy naszych miast, gmin i wsi.

Z wyjątkową uwagą zwracamy się do młodego Pokolenia Wielkopolan, od których w najbliższych latach zależą losy Naszego Regionu i całej Polski. Życzymy im, aby patriotyzm, praca i solidaryzm społeczny były ich drogowskazem w codziennym życiu i działaniu.

Niech Nasze obywatelskie i solidarne działania służą budowaniu przyszłości dla nowych pokoleń Wielkopolan i Polaków, dla rozsławiania dumy z naszej Ojczyzny - Polski!

Niech żyje Polska!
Niech żyje Wielkopolska!
Niech żyje Naród Polski!

W imieniu Zarządu

Dr Marian Król

Prezydent  Towarzystwa

Dominik Górny
Sekretarz TowarzystwaWięcej

XVIII Edycja Nagrody Złotego Hipolita
pod Patronatem Honorowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości
1918 – 2018...


Tegoroczna Gala XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita była wydarzeniem szczególnym. Oto w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, dla tegorocznej XVIII Edycji zostało zaszczycone Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Ten Patronat Najwyższego Przedstawiciela Państwa Polskiego jest dla nas wyjątkowym dowodem uznania i szacunku Pana Prezydenta, dla ideałów pracy organicznej, dla postaw pozytywistycznych, których celem jest upowszechnianie i utrwalanie etosu pracy, rozumianej jako działanie dla wspólnego dobra, dla rozwoju, dla pokoju i solidarności, dla przyszłości Narodu i Państwa. Z najwyższym szacunkiem dziękujemy Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie za objęcie XVIII Edycji Nagrody Złotego Hipolita Jego Patronatem. Jest to dla wszystkich Laureatów zaszczyt i zobowiązanie. Jest to także zaszczyt i zobowiązanie dla Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego i realizowanej przez Towarzystwo misji służenia Polsce.   Więcej

Wielka Gala Koncertowa
20-lecia Towarzystwa im. H. Cegielskiego
Wielkopolanie bili brawo na stojąco!


„Ta organizacja robi wielkie rzeczy dla regionu, które są widoczne w całym kraju. Dla nas wszystkich. Powinniśmy z tego czerpać pełnymi garściami i korzystać z tego dobra” – takie opinie powtarzały się wśród publiczności Wielkiej Gali Koncertowej 20-lecia Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, 20 października br. Blisko 400 Wielkopolan, w tym goście z zagranicy. Orkiestrowe i orkiestrowo-chóralne prawykonanie Pieśni „Labor Omnia Vincit” – Hymnu Towarzystwa im. H. Cegielskiego, stworzonego z okazji jego 20-lecia. Brawa na stojąco. „Tego nie da się zapomnieć” – powtarzali goście Gali. (Na zdjęciu od prawej: Prezydent Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - dr Marina Król, Rektor Akademii Muzycznej - prof. dr Halina Lorkowska oraz Sekretarz Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego - Dominik Górny ).

„Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego niezmiernie ceni sobie współpracę z Towarzystwem im. Hipolita Cegielskiego. Mamy piękny pomnik naszego patrona. Gratuluję tego jubileuszu, w szczególności twórcy-założycielowi Towarzystwa – dr. Marianowi Królowi, Prezydentowi oraz Zarządowi THC. Szczerze gratuluję pięknej Pieśni Labor Omnia Vincit – jej twórcom oraz wykonawcom. Mamy szczęście, że możemy być bezpośrednimi świadkami jej prawykonania – powiedziała prof. Halina Lorkowska, Rektor Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego. Jej Magnificencja przyjęła Złoty Medal „Verba Docent – Exempla Trahunt” – „Słowa uczą – przykłady pociągają” przyznany przez Kapitułę Towarzystwa.Więcej


Witryna, na której się znalazłeś wykorzystuje pliki cookies, dalsze korzystanie z niej oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Tak, rozumiem